Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

O azylovém domě

O nás

Azylový dům je jedním ze středisek Sociálních služeb Karviná. Jeho posláním je poskytnutí ubytování a dalších sociálních služeb osobám cílové skupiny, které se ocitly v tíživé životní situaci spojené zejména se ztrátou bydlení.Uvedená pobytová služba sociální prevence je poskytována uživatelům na omezenou dobu (zpravidla maximálně jednoho roku). Azylový dům má celoroční nepřetržitý provoz. Posláním uvedené služby je poskytnutí bezpečného a klidného zázemí, vytváření podmínek pro zachování rodinných vazeb a podmínek pro řádný vývoj dětí, které spolu s rodiči ztratily nebo nemají možnost jiného bydlení. Cílem je díky přiměřené míře pomoci a podpory ze strany poskytovatele postupná minimalizace závislosti jednotlivých rodin na sociálních službách a jejich zařazení zpět do společnosti. Dosažení tohoto cíle podporují aktivity zaměřené na získávání nebo upevňování kompetencí uživatelů při péči o děti, vedení domácnosti, hospodaření s financemi, hledání zaměstnání a zajištění bydlení.