Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Poslání a principy

Poslání

Podpora při začleňování uživatelů do běžného způsobu života a dosáhnutí maximální spokojenosti a co nejvyšší možné samostatnosti uživatelů v péči o sebe.


​Principy 

 • ve středu zájmu je vždy uživatel
 • základem plánování jsou individuální potřeby uživatelů
 • respektování volby uživatelů
 • dodržování práv uživatelů
 • zachování samostatnosti a nezávislosti uživatelů
 • podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů
 • využívání běžných služeb veřejnosti
 • týmová práce a jednotný přístup
 • ohleduplný a vstřícný postoj k uživatelům
 • diskrétnost a mlčenlivost pracovníků
 • odbornost pracovníků
 • vzájemná spolupráce