Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Poslání a principy

Posláním azylového domu je pomoc a podpora rodinám s dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v tíživé životní situaci spojené se ztrátou nebo  absencí bydlení, kterou nejsou schopni sami řešit.

Prostřednictvím svých služeb poskytujeme uživatelům Azylového domu bezpečné prostředí pro řešení jejich nepříznivé sociální situace, pomáháme rozvíjet schopnosti důležité pro běžný život a vytváříme podmínky pro odstranění překážek v získání běžného bydlení.

Principy poskytování služeb:

Při poskytování sociální služby dodržujeme tyto zásady:

 • Dodržování základní listiny práv a svobod.
 • Respektování svobodné volby uživatelů.
 • Podpora k vlastní odpovědnosti.
 • Rovné zacházení a partnerství.
 • Individuální přístup k jednotlivým uživatelům, zachování co nejvyšší možné míry jejich samostatnosti a nezávislosti.
 • Profesionální přístup všech zaměstnanců.
 • Zachování diskrétnosti a mlčenlivosti.

 

Základní metody práce:

 • Individuální práce s jednotlivými uživateli s přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým možnostem a schopnostem.
 • Práce se skupinou - pravidelná setkání sociální pracovnice, příp. dalších zaměstnanců
  se skupinou uživatelů služeb AD.
 • Práce s rodinou.
 • Konzultace a jednání uživatelů se sociální pracovnicí.