Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

Cíle a cílové skupiny

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením, s kombinací mentálního a lehkého tělesného či smyslového postižení a osoby se sníženou schopností v základních životních dovednostech starší 18 let.


Cíle chráněného bydlení

  • pomoci uživatelům zvládnout každodenní péči o sebe sama, o svou domácnost společně s hospodařením
  • poskytnutí podpory k dosažení pokroku praktických schopností a dovedností
  • podpora osobních zájmů uživatelů a rozvoj jejich osobnosti, pracovní, výchovné a zájmové činnosti
  • podpora při udržování a upevňování kontaktu s rodinou
  • podpora soběstačnosti uživatelů v oblasti partnerských vztahů, sociálních vztahů a zapojení do pracovních vztahů, vše s právem na přiměřené riziko při rozhodování o vlastním životě
  • pomoc při zapojení do běžného života udržováním kontaktů s běžnou společností, užíváním běžných služeb, účastí na kulturních, společenských a sportovních akcích a aktivním naplňováním volného času