Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Denní centrum služeb získalo nadační příspěvek O2

Denní centrum služeb v rámci interního projektu Pomozte své komunitě a na základě nominace zaměstnance společnosti O2 Czech Republic a.s. paní Ivany Jiráskové získalo nadační příspěvek ve výši 41 837 Kč. 

Tento příspěvek bude využit na pořízení pomůcek sloužící k procvičování paměti, logiky, jemné motoriky a smyslového vnímaní.  Pomůcky výrazně pomohou uživatelům posílit jejich samostatnost, začlenit je do běžné společnosti, zachovat nebo zlepšit jejich zdravotní stav a setrvat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí.