Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Retro ples 2019

Do zaplněného sálu se plesající vydali nejen za kapelou UFO, ale hlavně za dobrou zábavou. Dovolujeme si Vám touto cestou upřímně poděkovat za Vaši účast na letošním již 8. plese a za vytvoření příjemné atmosféry celého večera. Zvlášť bychom chtěli poděkovat všem dárcům cen, poukazů a jiných darů do naší tomboly. Také patří samozřejmě velké díky všem, kteří se podíleli na přípravách plesu a na celém jeho průběhu (příprava sálu, losů do tomboly, prodej vstupenek a losů, taneční vystoupení. Jmenný seznam všech sponzorů najdete na stránkách www.socsluzbykarvina.cz.

Příští rok se na Vás všechny opět těšíme.