Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

O chráněném bydlení

Startovací byt

Služba je poskytována v bytech v běžné městské zástavbě, podmínky jsou co nejvíce přizpůsobeny samostatnému životu uživatelů. V činnostech, které uživatelé sami nezvládají, jim dle individuálních potřeb poskytuje podporu a pomoc asistent. Součástí komplexu služeb poskytovaných uživatelům jsou například výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při zajištění chodu domácnosti a další. Cílem služby je uživatel zvládající v co nejvyšší možné míře péči o sebe sama a o domácnost, udržující kontakt s rodinou i širším sociálním prostředím.


Veřejný závazek služby

Sociální službu Chráněné bydlení poskytuje na základě § 51 zákona č. 108/2006 Sb. příspěvková organizace Sociální služby Karviná, zřízená statutárním městem Karviná, k zabezpečení sociálních služeb, včetně sociálních služeb fakultativních.Výše uvedená služba, je registrována Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem sociálních věcí, podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pod identifikátorem č. 7497274.