Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

Poslání a principy

Poslání služby

Posláním sociální služby Chráněné bydlení je vytvoření podmínek potřebných k důstojnému životu dospělých lidí, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 

Zásady poskytování sociální služby

  • dodržování práv uživatelů
  • respektování volby uživatele
  • zachování co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti uživatelů
  • přizpůsobování péče oprávněným a opodstatněným požadavkům uživatele
  • zapojování uživatelů do běžného života.
  • individuální přístup a přiměřená podpora uživatelů, respektování jednotlivých osobností.
  • trpělivý, ohleduplný a vstřícný postoj k uživatelům, respektování lidské důstojnosti.
  • týmová práce a jednotný přístup, vzájemná informovanost o individuálních postupech při práci s jednotlivými uživateli
  • profesionální přístup všech zaměstnanců.
  • zachování mlčenlivosti a diskrétnosti.