Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

Vzdělávejte se pro růst

V měsíci říjnu 2011 příspěvková organizace Sociální služby Karviná podala kontaktnímu pracovišti Úřadu práce ČR v Karviné Žádost o příspěvek na úhradu nákladů vzdělávací aktivity v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst!“. Tento projekt byl spuštěn dne 31. 5. 2011 z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a potrvá do 31. 7. 2013. Koordinátorem projektu se stal Úřad práce ČR a umožní vybraným podnikům či organizacím získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Z tohoto projektu budou zaměstnavateli hrazeny i mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

Příspěvková organizace Sociální služby Karviná této příležitosti využila pro vzdělávání svých zaměstnanců pracujících v terénních sociálních službách, jejichž povinnost prohlubovat si kvalifikaci v akreditovaných vzdělávacích kurzech, ukládá zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanci budou proškoleni v tématech, která přímo souvisí s poskytováním sociálních služeb a jsou jimi např. tyto: jak správně komunikovat s klientem sociálních služeb, individuální plánování, komunikace s klientem se závislostí, specifika práce s lidmi s demencí či autismem, bazální stimulace atd.