Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Zákaz návštěv v odlehčovací službě a v azylovém domě

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od 10. 03. 2020 nařízen zákaz návštěv v odlehčovací službě, (středisko Služeb, Závodní 1667, Karviná-Nové Město) a azylovém domě. (středisko Azylový dům, Nám. O. Foltýna 267, Karviná-Staré Město)
Jedná se o opatření vedoucí k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, a to s ohledem k aktuálnímu šíření onemocnění na území České republiky.