Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

Zkvalitnění služeb v denním stacionáři

Denní stacionář je určen dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří jsou částečně nebo zcela odkázáni na pomoc druhých. Tito lidé přicházejí do denního stacionáře proto, aby změnili domácí prostředí, přišli mezi své vrstevníky a kamarády trávit volný čas a odlehčili svým rodinám, které se o ně starají. Pro kvalitně odvedenou práci je hodně důležité vybudování takového zázemí, ve kterém jde o zlepšování možností manipulace s postiženými, modernizaci vybavení střediska a o usnadnění a zefektivnění práce.     

V letních měsících došlo k rekonstrukci toalety a k dovybavení další místnosti skříňovým zvedákem Integralift. Finanční prostředky na tuto rekonstrukci byly poskytnuty z dotačního programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na rok 2016. Skříňový zvedák je zařízení, které splňuje nejvyšší nároky na přemísťování imobilních osob. Kvalitu péče spatřujeme především v míře bezpečnosti, důstojnosti, jednoduchosti, spolehlivosti, dostupnosti a pohodli, jakou si může dopřát osoba v péči, tak osoba pečující. Namontováním systému se rozšířily nabídky aktivit prováděných během dne.   Současně proběhla rekonstrukce toalet, kdy se tento prostor upravil tak, aby ho mohly využívat osoby na invalidním vozíku. Toaleta byla vybavena příslušnými kompenzačními pomůckami.

Za účelem dalšího zvýšení kvality nabízených služeb byla v říjnu zhotovena na zakázku zvýšená postel pro klienty. Největším přínosem je vliv na psychický stav uživatele -umožňuje sledovat dění kolem sebe a udržovat kontakt se skupinou. Pro tělesně postižené či imobilní uživatele je kvalitní lůžko životní nutností. Často se totiž jedná o pomůcku, kterou potřebuje po celý svůj život.