Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

AKTUÁLNĚ


Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb ... více informací

Sociální služby Karviná příspěvková organizace obdržela v rámci Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. sml. 02425/2023/SOC ve vyhlášeném dotačním programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ částku 277 300 Kč na zvýšení kvality služby Denní centrum služeb.


Rekonstrukce sociálního zázemí pro mobilní i imobilní klienty Odlehčovací služby ... více informací

V rámci programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022 konkrétně v rámci dotačního titulu KSS 1/22 MSK č. smlouvy 02705/2022/SOC obdržela organizace dotaci ve výši 218 900 Kč na rekonstrukci sociálního zázemí pro mobilní i imobilní klienty Odlehčovací služby.


Pořízení vozidla na přepravu imobilních osob na vozíku ... více informací

Sociální služby Karviná, příspěvková organizace zajišťují v rámci okresu Karviná poskytování fakultativních služeb přepravu imobilních osob na vozíku. „Zájem o přepravu s využitím tohoto vozidla je velký, organizace ale disponuje starým často poruchovým vozidlem, které tak nemůže být využíváno dle potřeb klientů“, sdělila ředitelka organizace Mgr. Blanka Dadoková.


Zvyšujeme kvalitu poskytovaných služeb ... více informací

Organizace obdržela v roce 2019 z rozpočtu Moravskoslezského kraje investiční dotaci na pořízení malého nákladního výtahu pro odlehčovací službu na adrese Závodní 1667, Karviná - Nové Město. Projektový záměr „Zvýšení kvality pobytové služby Odlehčovací služba“ je zaměřen na odstranění zcela nefunkčního starého kladkového nákladního výtahu na ruční pohon ze 70 let 20. století


Zvyšujeme kvalitu nabízených služeb ... více informací

Organizace obdržela v roce 2018 z rozpočtu Moravskoslezského kraje investiční dotaci na pořízení rampy pro klienty denního stacionáře na adrese V Aleji 434 v Karviné - Ráji. Projektový záměr „Zvýšení kvality služby Denní stacionář“ je zaměřen na odstranění staré poškozené nájezdové rampy.


Úspěšné ukončení projektu „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ ... více informací

V červnu 2018 příspěvková organizace Sociální služby Karviná úspěšně ukončila realizaci projektu s názvem „Umět pomáhat, zn. kvalitně, reg. č. CZ 03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001292.


Zvyšujeme kvalitu služeb ... více informací

Organizace obdržela v roce 2017 z rozpočtu Moravskoslezského kraje investiční dotaci na pořízení malého nákladního výtahu pro klienty denního stacionáře na adrese V Aleji 434 v Karviné - Ráji. Projektový záměr „Zvýšení kvality služby Denní stacionář“ je zaměřen na odstranění starého velmi poruchového nákladního výtahu ze 70 let 20 století, dodávku a montáž nového výtahu o nosnosti 100 kg v potravinářském nerezu a nezbytné zednické práce.


Sociální služby Karviná zvyšují kvalitu nabízených služeb ... více informací

Sociální služby Karviná /dále jen SSK/ se snaží svou kvalitní prací a profesionálním přístupem o to, aby Karviná bylo místo, kde každý bez ohledu na své zdravotní znevýhodnění nebo obtížnou životní situaci může žít důstojný a plnohodnotný život.