Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

AKTUÁLNĚ


Rekonstrukce sociálního zázemí pro mobilní i imobilní klienty Odlehčovací služby ... více informací

V rámci programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022 konkrétně v rámci dotačního titulu KSS 1/22 MSK č. smlouvy 02705/2022/SOC obdržela organizace dotaci ve výši 218 900 Kč na rekonstrukci sociálního zázemí pro mobilní i imobilní klienty Odlehčovací služby.


Pořízení vozidla na přepravu imobilních osob na vozíku ... více informací

Sociální služby Karviná, příspěvková organizace zajišťují v rámci okresu Karviná poskytování fakultativních služeb přepravu imobilních osob na vozíku. „Zájem o přepravu s využitím tohoto vozidla je velký, organizace ale disponuje starým často poruchovým vozidlem, které tak nemůže být využíváno dle potřeb klientů“, sdělila ředitelka organizace Mgr. Blanka Dadoková.


Zvyšujeme kvalitu poskytovaných služeb ... více informací

Organizace obdržela v roce 2019 z rozpočtu Moravskoslezského kraje investiční dotaci na pořízení malého nákladního výtahu pro odlehčovací službu na adrese Závodní 1667, Karviná - Nové Město. Projektový záměr „Zvýšení kvality pobytové služby Odlehčovací služba“ je zaměřen na odstranění zcela nefunkčního starého kladkového nákladního výtahu na ruční pohon ze 70 let 20. století


Podpora SSK od města Havířov ... více informací

Organizace obdržela v roce 2019 dotaci od statutárního města Havířov ve výši 5000 Kč na úhradu mzdových nákladů zaměstnance Sociálních služeb Karviná - denního stacionáře za poskytování sociální služby klientovi, který je občanem SM Havířova. Číslo smlouvy 53/OŠK/19. Za podporu děkujeme.


Retro ples 2019 ... více informací

V pátek 1. 3. 2019 proběhl v sále restaurace Tesarčík ples, tradičně pořádaný Sociálními službami Karviná.


Zvyšujeme kvalitu nabízených služeb ... více informací

Organizace obdržela v roce 2018 z rozpočtu Moravskoslezského kraje investiční dotaci na pořízení rampy pro klienty denního stacionáře na adrese V Aleji 434 v Karviné - Ráji. Projektový záměr „Zvýšení kvality služby Denní stacionář“ je zaměřen na odstranění staré poškozené nájezdové rampy.


Úspěšné ukončení projektu „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ ... více informací

V červnu 2018 příspěvková organizace Sociální služby Karviná úspěšně ukončila realizaci projektu s názvem „Umět pomáhat, zn. kvalitně, reg. č. CZ 03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001292.


Čarodějnický rej ... více informací

Dne 30.4.2018 se na zahradě Azylového domu pro rodiny s dětmi slétly zdejší malí i velcí čarodějové a čarodějnice.


Společenský ples 2018 ... více informací

V pátek 2.3.2018 se konal společenský ples Sociálních služeb Karviná.


Mikulášská nadílka, od čerta a andílka. ... více informací

Mikulášská nadílka, od čerta a andílka.


Učíme se pro život ... více informací

Učíme se pro život


Otevřené srdce máme a šikovné ruce taky! ... více informací

Začátek školního roku přináší plno starostí a povinností, pro nás to však byl i měsíc plný tvoření a dobré nálady. V rámci týdne sociálních služeb proběhla kreativní soutěž s názvem Otevřená srdce, šikovné ruce, které se s nadšením zúčastnilo i naše zařízení.


Zvyšujeme kvalitu služeb ... více informací

Organizace obdržela v roce 2017 z rozpočtu Moravskoslezského kraje investiční dotaci na pořízení malého nákladního výtahu pro klienty denního stacionáře na adrese V Aleji 434 v Karviné - Ráji. Projektový záměr „Zvýšení kvality služby Denní stacionář“ je zaměřen na odstranění starého velmi poruchového nákladního výtahu ze 70 let 20 století, dodávku a montáž nového výtahu o nosnosti 100 kg v potravinářském nerezu a nezbytné zednické práce.


Denní centrum služeb získalo nadační příspěvek O2 ... více informací

Denní centrum služeb v rámci interního projektu Pomozte své komunitě a na základě nominace zaměstnance společnosti O2 Czech Republic a.s. paní Ivany Jiráskové získalo nadační příspěvek ve výši 41 837 Kč. Tento příspěvek bude využit na pořízení pomůcek sloužící k procvičování paměti, logiky, jemné motoriky a smyslového vnímaní ...


Projekt potravinové a materiální pomoci ... více informací

Sociální služby Karviná spolupracují na projektu potravinové a materiální pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí, díky němuž bude pokračovat distribuce potravin a základních materiálních potřeb těm nejchudším lidem. Lidé v tíživé životní situaci obdrží na téměř sto padesáti distribučních místech pomoc, která je pro ně životně důležitá. Této pomoci se během projektu dostane více než 40 000 lidem, ať už se jedná o maminky s dětmi v azylových domech nebo o lidi bez domova ...


Poděkování společnosti Lesy ČR ... více informací

Zaměstnanci Azylového domu pro rodiny s dětmi touto cestou děkují společnosti Lesy ČR za darování vánočního stromku. Stromek děti ozdobily vlastnoručně vyrobenými papírovými ozdobami a bude tak dotvářet vánoční atmosféru na azylovém domě.


Sociální služby Karviná zvyšují kvalitu nabízených služeb ... více informací

Sociální služby Karviná /dále jen SSK/ se snaží svou kvalitní prací a profesionálním přístupem o to, aby Karviná bylo místo, kde každý bez ohledu na své zdravotní znevýhodnění nebo obtížnou životní situaci může žít důstojný a plnohodnotný život.


Rekonstrukce pokojů odlehčovací služby ... více informací

V říjnu 2016 došlo k rekonstrukci pokoje odlehčovací služby. Z dvoulůžkového pokoje vznikly dva jednolůžkové, čímž došlo ke zvýšení standardu poskytované služby.


Vystoupení klientů Denního stacionáře ... více informací

„Laura a její tygři z Aleje“ byl název tanečně - hudebního čísla, které předvedli klienti Denního stacionáře na festivalu Orlovské múzy dne 19. 10. 2016.


Sociální automobil ... více informací

Slavnostní okamžiky zažívala ředitelka Sociálních služeb, pracovníci a klienti Denního stacionáře. Od firmy Kompakt Poděbrady převzali 15.10.2015 klíčky od nového sociálního automobilu Dacia Dokker. Slavnosti byli přítomni sponzoři, vedení Magistrátu města Karviná a další vzácní hosté ...


Odlehčovací služba ... více informací

Odlehčovací služba je definována v § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o pobytovou sociální službu, která je poskytována ve Středisku služeb, jež je organizační jednotkou Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace ...


Změna adresy střediska ... více informací

Vážení uživatelé našich služeb, sociální služby terénní programy a odborné sociální poradenství nově sídlí na adrese tř. Družby 1210/10, naproti základní školy na ulici tř. Družby, byt č. 1. Služby jsou poskytovány v běžných otevíracích hodinách.Více informací na našich stránkách v sekci Sociální poradenství a terénní programy nebo na tel. čísle 725 217 133 ...