Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA


Odlehčovací služba ... více informací

Odlehčovací služba je definována v § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o pobytovou sociální službu, která je poskytována ve Středisku služeb, jež je organizační jednotkou Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace ...


Poslání a principy ... více informací

Posláním je zajistit nezbytný odpočinek a úlevu pečujícím z důvodu vlastního onemocnění, lázeňského pobytu, lékařského vyšetření či dovolené, zbavit uživatele pocitu samoty, opuštěnosti, zbytečnosti a udržet a rozvíjet jejich sociální kontakty ...


Cíle a cílové skupiny ... více informací

Smyslem je poskytnout uživatelům podporu a péči po dobu kdy pečující rodina potřebuje nezbytný odpočinek (dovolená, operace, lázně) ...


Dokumenty a ceníky ... více informací

Potřebné informační dokumenty (pravidla, rozsah a charakter poskytovaných služeb) a ceníky služeb si můžete stáhnout v této sekci ...


Kontakty ... více informací

Kontaktní údaje na pracovníky zabezpečující provoz odlehčovací služby ...