Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. června 2021 č.j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN jsou

 

Návštěvy na odlehčovací službě umožněny

 

  • osobám, které absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření;
  • osobám, které absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test;
  • osobám, které byly naočkovány proti onemocnění covid-19 (dle typu očkovacího schématu a dle doby uplynulé od očkování příslušnou dávkou) a doloží to národním certifikátem

a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

  • osobám, které prodělaly covid-19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní;
  • osobám, které absolvovaly v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ ČR k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením;
  • osobám, které ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ ČR k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z výše uvedených podmínek, může návštěvu vykonat za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. U dětí od 3 do 15 let postačí chirurgická rouška. Při vstupu si vydezinfikuje ruce, rovněž bude osobě navštěvující změřena teplota a bude vyzvána k vyplnění čestného prohlášení o tom, že v poslední době nepřišla do styku s COVID pozitivní osobou. Pokud bude teplota přesahovat 37,0 0C nebo pokud budou zjištěny jiné příznaky nemoci COVID-19, nebude návštěva povolena.

Děkujeme, že dodržujete všechna nastavená opatření, čímž chráníte nejen sebe, ale především své blízké.Odlehčovací služba ... více informací

Odlehčovací služba je definována v § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o pobytovou sociální službu, která je poskytována ve Středisku služeb, jež je organizační jednotkou Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace ...


Poslání a principy ... více informací

Posláním je zajistit nezbytný odpočinek a úlevu pečujícím z důvodu vlastního onemocnění, lázeňského pobytu, lékařského vyšetření či dovolené, zbavit uživatele pocitu samoty, opuštěnosti, zbytečnosti a udržet a rozvíjet jejich sociální kontakty ...


Cíle a cílové skupiny ... více informací

Smyslem je poskytnout uživatelům podporu a péči po dobu kdy pečující rodina potřebuje nezbytný odpočinek (dovolená, operace, lázně) ...


Dokumenty a ceníky ... více informací

Potřebné informační dokumenty (pravidla, rozsah a charakter poskytovaných služeb) a ceníky služeb si můžete stáhnout v této sekci ...


Kontakty ... více informací

Kontaktní údaje na pracovníky zabezpečující provoz odlehčovací služby ...