Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Poslání a principy

Poslání 

Posláním je zajistit nezbytný odpočinek a úlevu pečujícím z důvodu vlastního onemocnění, lázeňského pobytu, lékařského vyšetření či dovolené, zbavit uživatele pocitu samoty, opuštěnosti, zbytečnosti a udržet a rozvíjet jejich sociální kontakty.

Poskytujeme tyto základní činnosti: 

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,


Zásady služby:

  • pracujeme se životními zkušenostmi uživatele,
  • respektujeme a chráníme práva uživatelů,
  • zachování co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti uživatelů.