Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

DENNÍ CENTRUM SLUŽEB


O centru služeb ... více informací

Služba sociální péče s názvem ,,Denní centrum služeb“ je ambulantní formou sociálních služeb, která je jako,, centrum denních služeb“ definována v § 45 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je poskytována ve Středisku denních služeb, které je organizační jednotkou Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace. Výše uvedená sociální služba byla pod identifikátorem č. 8997193 zaregistrována Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a to rozhodnutím ze dne 14. 1. 2010, č. j. MSK 203969/2009 ...


Poslání denního centra služeb ... více informací

Posláním služby je nabídnout uživatelům pomoc a podporu směřující k zachování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů s cílem posílit jejich samostatnost a začlenění do běžné společnosti. Podporujeme uživatele žít běžný způsob života, aktivizací pomáháme zachovat nebo zlepšit stav uživatele a setrvat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí. Umožňujeme uživatelům v útulném, bezpečném a klidném prostředí trávit čas ve společnosti osob s podobnými potřebami ...


Cíle a cílové skupiny ... více informací

Hlavním cílem je s přihlédnutím k individuálním možnostem a schopnostem každého jednotlivého uživatele dosáhnout toho, aby si udržel nebo znovu získal co nejvíce dovedností, které napomohou kvalitnímu životu. ...


Dokumenty a ceníky ... více informací

Potřebné informační dokumenty (pravidla, rozsah a charakter poskytovaných služeb) a ceníky služeb si můžete stáhnout v této sekci ...


Kontakt ... více informací

Kontaktní údaje na pracovníky zabezpečující provoz Denního centra služeb ...