Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

KONTAKTY

Sociální služby Karviná mají několik středisek. Pro konkrétní kontakt zvolte středisko níže.Hlavní kontakty ... více informací

Kontaktní údaje na vedoucí pracovníky Sociálních služeb Karviná ...


Kontakt pro podávání žádostí o poskytnutí informací ... více informací

Kontakt pro podávání žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.


Pečovatelská a asistenční služba ... více informací

Kontaktní údaje na pracovníky zabezpečující pečovatelskou a asistenční službu ...


Denní centrum služeb ... více informací

Kontaktní údaje na pracovníky zabezpečující provoz Denního centra služeb ...


Denní stacionář (Dům V Aleji) ... více informací

Kontaktní údaje na pracovníky zabezpečující provoz denního stacionáře ...


Odborné sociální poradenství a terénní programy ... více informací

Kontaktní údaje na pracovníky zabezpečující provoz sociálního poradenství a terénní programy ...


Jesle ... více informací

Kontaktní údaje na pracovníky zabezpečující provoz jeslí ...


Půjčovna kompenzačních pomůcek ... více informací

Kontaktní údaje na pracovníky zabezpečující provoz půjčovny kompenzačních pomůcek ...


Odlehčovací služba ... více informací

Kontaktní údaje na pracovníky zabezpečující provoz odlehčovací služby ...