Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A OSOBNÍ ASISTENCE


O pečovatelské službě a osobní asistenci ... více informací

Pečovatelská služba je určena lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblasti osobní péče a péče o domácnost a zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů ...


Poslání pečovatelské služby a osobní asistence ... více informací

Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, co nejdéle zůstat v přirozeném domácím prostředí. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob nebo ve středisku osobní hygieny odborný komplex pečovatelských úkonů, tak aby byly naplněny individuální potřeby uživatelů za účelem udržení soběstačnosti v domácím prostředí ...


Cíle a cílová skupina ... více informací

Cílovou skupinou pečovateslké služby a služby osobní asistence jsou osoby se sníženou soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby s místem pobytu v Karviné ...


Dokumenty a ceníky ... více informací

Potřebné informační dokumenty (pravidla, rozsah a charakter poskytovaných služeb) a ceníky služeb si můžete stáhnout v této sekci ...


Kontakt ... více informací

Kontaktní údaje na pracovníky zabezpečující pečovatelskou a asistenční službu ...