Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

Poslání pečovatelské služby a osobní asistence

Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, co nejdéle zůstat v přirozeném domácím prostředí. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob odborný komplex pečovatelských úkonů tak, aby byly naplněny individuální potřeby uživatelů za účelem udržení soběstačnosti v domácím prostředí.

Posláním osobní asistence je poskytování terénních sociálních služeb osobám se sníženou soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistence je poskytována osobám s místem pobytu v Karviné. Služby jsou poskytovány s ohledem na jejich individuální potřeby a osobní cíle.  Dbáme o co nejvyšší míru zachování dosavadní životní úrovně těchto uživatelů a oddálení jejich umístění do pobytových zařízení sociálních služeb. Je pro nás zásadní  udržení soběstačnosti v domácím prostředí s možností vykonávat běžné aktivity a zvyklosti a tím zajisti prevenci vyloučení ze společenského prostředí.

Poskytování uživatelům pravidelnou pomoc, podporu a péči ve spolupráci s rodinou a zároveň minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě. Podpora a pomoc osobní asistence vychází vždy z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, při své činnosti je vždy respektována jejich důstojnost a jejich základní lidská práva.