Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Poslání pečovatelské služby a osobní asistence

Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, co nejdéle zůstat v přirozeném domácím prostředí. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob nebo ve středisku osobní hygieny odborný komplex pečovatelských úkonů, tak aby byly naplněny individuální potřeby uživatelů za účelem udržení soběstačnosti v domácím prostředí, možnosti vykonávat běžné aktivity a zvyklosti a tím zajistit prevenci vyloučení ze společenského života.

Posláním osobní asistence je poskytování terénních sociálních služeb osobám se sníženou soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, výše zmíněným osobám s místem pobytu v Karviné. Služby jsou poskytovány s ohledem na jejich individuální potřeby a osobní cíle, co nejvyšší míra zachování dosavadní životní úrovně těchto uživatelů a oddálení jejich umístění do pobytových zařízení sociálních služeb, udržení soběstačnosti v domácím prostředí, možnosti vykonávat běžné aktivity a zvyklosti a tím zajisti prevenci vyloučení ze společenského prostředí.

Poskytování uživatelům pravidelnou pomoc, podporu a péči ve spolupráci s rodinou a zároveň minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě. Podpora a pomoc osobní asistence vychází vždy z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, při své činnosti je vždy respektována jejich důstojnost a jejich základní lidská práva.