Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti
Sociální služby Karviná, Sokolovská 1761, Karviná - Nové Město (IČO 70997136)  se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky https://www.socsluzbykarvina.cz.

Struktura informací
Internetové stránky jsou vytvořeny v HTML/PHP, formátovány v CSS a jejich funkčnost je podřízena možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu
Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů. Fotografie ve fotogaleriích mohou postrádat alternativní textový popis a videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení do souladu s pravidly přístupnosti by podle § 7 zákona č. 99/2019 Sb. představovalo pro provozovatele nepřiměřenou zátěž.

Vypracování prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1.8.2020. Toto prohlášení bylo vypracováno dodavatelem těchto internetových stránek. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a WCAG 2.1.

Zpětná vazba
Snahou Sociálních služeb Karviná je, aby jimi spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti. 

Kontakt na správce obsahu 
e-mail: sekretariat@socsluzbykarvina.cz

Postupy pro prosazování práva
V případě, že vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte poštou:

Sociální služby Karviná
Sokolovská 1761
735 06  Karviná - Nové Město