Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

DENNÍ STACIONÁŘ


Zkvalitnění služeb v denním stacionáři ... více informací

Denní stacionář je určen dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří jsou částečně nebo zcela odkázáni na pomoc druhých. Tito lidé přicházejí do denního stacionáře proto, aby změnili domácí prostředí, přišli mezi své vrstevníky a kamarády trávit volný čas a odlehčili svým rodinám, které se o ně starají. Pro kvalitně odvedenou práci je hodně důležité vybudování takového zázemí, ve kterém jde o zlepšování možností manipulace s postiženými, modernizaci vybavení střediska a o usnadnění a zefektivnění práce.


O denním stacionáři "Dům v Aleji" ... více informací

Jedná se o ambulantní sociální službu poskytující uživatelům sociální poradenství, rehabilitaci, výchovné a terapeutické aktivity a řadu dalších činností směřujících k co nejvyšší míře zapojení uživatelů do běžného života. Zaměstnanci Denního stacionáře usilují o spokojenost a seberealizaci uživatelů podporou v jejich aktivitách. Uživatelé služby mohou uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí. Kvalita poskytování služby vychází z principu individuálního přístupu a uspokojování sociálních a duševních potřeb jednotlivých uživatelů ...


Poslání a principy ... více informací

Poslání Podpora při začleňování uživatelů do běžného způsobu života a dosáhnutí maximální spokojenosti a co nejvyšší možné samostatnosti uživatelů v péči o sebe.


Cíle a cílové skupiny ... více informací

Cílem služby, která by měla přímý vliv na zlepšení kvality života uživatelů, je umožnit uživatelům podílet se na plánování a průběhu služby ve spolupráci s uživateli realizovat cíle stanovené v jeho individuálním plánu, rozvíjení komunikačních dovedností a individuálních schopností uživatelů, pomoc při sebeobsluze nebo její nácvik aktivizační činnosti ...


Dokumenty a ceníky ... více informací

Potřebné informační dokumenty (pravidla, rozsah a charakter poskytovaných služeb) a ceníky služeb si můžete stáhnout v této sekci ...


Kontakt ... více informací

Kontaktní údaje na pracovníky zabezpečující provoz Denního stacionáře ...