Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

Cíle a cílové skupiny

Cíle

Poskytnutí služby, která by měla přímý vliv na zlepšení kvality života uživatelů

  • umožnit uživatelům podílet se na plánování a průběhu služby
  • ve spolupráci s uživateli realizovat cíle stanovené v jeho individuálním plánu
  • rozvíjení komunikačních dovedností a individuálních schopností uživatelů
  • pomoc při sebeobsluze nebo její nácvik
  • aktivizační činnosti


Cílová skupina

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením s určitou mírou závislosti nebo zcela odkázáni na pomoci druhé osoby.

Služby poskytujeme

  • osobám s mentálním postižením
  • osobám s kombinací mentálního a tělesného nebo smyslového postižení
  • výše zmíněným osobám ve věku od 15 let
  • všem osobám, které jsme přijali do roku 2007
  • výše zmíněným osobám s trvalým pobytem v Karviné.