Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

O NÁS

Sociální služby Karviná jsou příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Karviná k zabezpečení služeb v sociální oblasti. Naše služby jsou registrovány Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem sociálních věcí, podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Posláním Sociálních služeb Karviná je poskytování kvalitních sociálních služeb potřebným lidem a lidem v nouzi.Partneři ... více informací

Poděkování za věcné a finanční dary patří mnoha osobám a organizacím ...


Dokumenty a výroční zprávy ... více informací


Informace k ochraně osobních údajů (GDPR) ... více informací

V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), zpřístupňuje příspěvková organizace Sociální služby Karviná informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými středisky Sociálních služeb Karviná. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování a archivace.