Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

Informace k ochraně osobních údajů (GDPR)

V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), zpřístupňuje příspěvková organizace Sociální služby Karviná informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými středisky Sociálních služeb Karviná. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování a archivace.

Správce osobních údajů 
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace
sídlo: Sokolovská 1761/36, 735 06 Karviná-Nové Město
email: sekretariat@socsluzbykarvina.cz
datová schránka: x2mk7wx
telefon: 596 325 414
IČO: 70997136

Kontakty na pověřence
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M.
e-mail: poverenec@karvina.cz
adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

Dokumenty ke stažení
Obecné informace (formát PDF)
Kompletní přehled zpracovávaných osobních údajů (formát PDF)