Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

SOCIÁLNÍ PORADNA A TERÉNNÍ PROGRAMY


Odborné sociální poradenství ... více informací

Odborné sociální poradenství je sociální službou poskytovanou dle §37 zákona o sociálních službách. Služba je určena lidem, kteří spadají do okruhu osob, kterým je služba poskytována, a kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, pomocí komerčních služeb nebo neví, kam se mohou obrátit ...


Terénní programy ... více informací

Terénní pracovníci pomáhají lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a neví si rady v záležitostech týkajících se sociálních dávek, bydlení, dluhů a exekucí, zaměstnání, vzdělání, zdravotní péče, ztráty dokladů, dostupnosti běžných služeb a jiných problémů ...


Poslání a principy ... více informací

Služba odborného sociálního poradenství usiluje o to, aby lidé žijící na území města Karviná měli přístup k informacím o službách dostupných v městě Karviná, znali svá práva a povinnosti, uměli vyjádřit své potřeby a dokázali svými silami zvládat nepříznivou sociální situaci a posoudit důsledky svého jednání ...


Cíle a cílové skupiny ... více informací

Cílem služby je zvýšení uživatelova právního vědomí, samostatnosti, znalostí a dovedností tak, aby byl schopen dle svých možností řešit svou nepříznivou sociální situaci, měl informace o svých právech, povinnostech a dokázal správně vyhodnotit důsledky svého jednání ...


Kontakty ... více informací

Kontaktní údaje na pracovníky zabezpečující provoz sociálního poradenství a terénní programy ...