Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

SOCIÁLNÍ PORADNA A TERÉNNÍ PROGRAMY

Vážení zájemci o služby Odborného sociálního poradenství a Terénních programů

Od 1. 12. 2021 nás najdete na nové adrese Sokolovská 1761/36 v Karviné – Novém Městě – naproti nafukovacích hal (směrem od tř. Osvobození - kolem Základní školy a Mateřské školy Dělnická k restauraci Praha). Sídlíme v pravém křídle budovy Sociálních služeb Karviná (v mapě uvedeno jako pečovatelská služba).

Těšíme se na Vás na nové adrese.  Tel.: kontakt: 725 217 133.

 Odborné sociální poradenství ... více informací

Odborné sociální poradenství je sociální službou poskytovanou dle §37 zákona o sociálních službách. Služba je určena lidem, kteří spadají do okruhu osob, kterým je služba poskytována, a kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, pomocí komerčních služeb nebo neví, kam se mohou obrátit.


Terénní programy ... více informací

Posláním terénních programů sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace, je pomáhat lidem starším 55 let zmírnit sociální izolaci a sociální vyloučení, získat přístup k běžně dostupným sociálním a zdravotnickým službám, uplatnit oprávněné nároky a zlepšit tak kvalitu jejich života.


Poslání a principy ... více informací

Služba odborného sociálního poradenství usiluje o to, aby lidé žijící na území města Karviná měli přístup k informacím o službách dostupných v městě Karviná, znali svá práva a povinnosti, uměli vyjádřit své potřeby a dokázali svými silami zvládat nepříznivou sociální situaci a posoudit důsledky svého jednání ...


Cíle a cílové skupiny ... více informací

Cílem služby je zvýšení uživatelova právního vědomí, samostatnosti, znalostí a dovedností tak, aby byl schopen dle svých možností řešit svou nepříznivou sociální situaci, měl informace o svých právech, povinnostech a dokázal správně vyhodnotit důsledky svého jednání ...


Dokumenty ... více informací

Potřebné informační dokumenty (pravidla, rozsah a charakter poskytovaných služeb) a ceníky služeb si můžete stáhnout v této sekci ...


Kontakty ... více informací

Kontaktní údaje na pracovníky zabezpečující provoz sociálního poradenství a terénní programy ...