Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

O denním stacionáři "Dům v Aleji"

Jedná se o ambulantní sociální službu poskytující uživatelům sociální poradenství, rehabilitaci, výchovné a terapeutické aktivity a řadu dalších činností směřujících k co nejvyšší míře zapojení uživatelů do běžného života. Zaměstnanci Denního stacionáře usilují o spokojenost a seberealizaci uživatelů podporou v jejich aktivitách. Uživatelé služby mohou uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí. Kvalita poskytování služby vychází z principu individuálního přístupu a uspokojování sociálních a duševních potřeb jednotlivých uživatelů. Samozřejmostí je bezbariérový přístup.