Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

O pečovatelské službě a osobní asistenci

Pečovatelská služba je určena lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblasti osobní péče a péče o domácnost a zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Tým zaměstnanců tvoří sociální pracovníci a pečovatelky, kteří zabezpečují péči o individuální potřeby uživatelů v souladu s nejnovějšími zásadami a odbornými poznatky.

Osobní asistence je poskytována za úhradu lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblasti péče o svou osobu, zajištění chodu své domácnosti, zahrnuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a pomoc při uplatňování oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a to prostřednictvím přiměřené míry asistence při těchto činnostech dle individuálních potřeb uživatele.

U obou služeb je bezbariérový přístup.