Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Cíle a cílová skupina

Cíle pečovatelské služby

 • Umožnění života ve svém přirozeném prostředí domova po co nejdelší dobu, ohleduplnou podporou samostatného a nezávislého způsobu života
 • Udržení a zlepšení kvality života
 • Podpora uživatele v tom, aby mohl žít stejně jako jeho vrstevníci s možností vzájemného setkávání a možností organizovat si samostatně volný čas
 • Kvalitní nastavení individuálních plánů poskytovaných sociálních služeb
 • Podpora míry soběstačnosti uživatele
 • Zachování co nejdelšího setrvání uživatele ve svém domácím prostředí
 • Spolupráce s dalšími organizacemi, úřady, jejichž odborná pomoc pomáhá ke zlepšení sociální situace uživatele

Cílová skupina pečovatelské služby

 • Osoby se sníženou soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
 • Rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • Výše zmíněným osobám s místem pobytu v Karviné

Služba se neposkytuje

 • Neposkytujeme pečovatelskou službu osobám, které nespadají do cílové skupiny
 • Při naplnění kapacity služby
 • Osobám, které žádají o poskytnutí pečovatelské služby, ale smlouva téže služby jim byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.Cíle osobní asistence

 • Umožnění života ve svém přirozeném prostředí domova po co nejdelší dobu, ohleduplnou podporou samostatného a nezávislého způsobu života
 • Udržení a zlepšení kvality života
 • Podpora uživatele v tom, aby mohl žít stejně jako jeho vrstevnícis možností vzájemného setkávání a možností organizovat si samostatně volný čas
 • Kvalitní nastavení individuálních plánů poskytovaných sociálních služeb
 • Podpora míry soběstačnosti uživatele
 • Zachování co nejdelšího setrvání uživatele ve svém domácím prostředí
 • Spolupráce s dalšími organizacemi, úřady, jejichž odborná pomoc pomáhá ke zlepšení sociální situace uživatele


Cílová skupina osobní asistence

 • Osoby se sníženou soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
 • Rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • Výše zmíněným osobám s místem pobytu v Karviné

Služba se neposkytuje

 • Neposkytujeme osobní asistence osobám, které nespadají do cílové skupiny
 • Při naplnění kapacity služby
 • Osobám, které žádají o poskytnutí osobní asistence, ale smlouva téže služby jim byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.