Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

O centru služeb

Služba sociální péče s názvem ,,Denní centrum služeb“ je ambulantní formou sociálních služeb, která je jako,, centrum denních služeb“ definována v § 45 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je poskytována ve Středisku denních služeb, které je organizační jednotkou Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace. Výše uvedená sociální služba byla pod identifikátorem č. 8997193 zaregistrována Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a to rozhodnutím ze dne 14. 1. 2010, č. j. MSK 203969/2009.