Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Cíle a cílové skupiny

Cíle poskytované služby

Poskytnout uživatelům podporu a péči po dobu kdy pečující rodina potřebuje nezbytný odpočinek (dovolená, operace, lázně).


Dílčí cíle:

 • podpora soběstačnosti a pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu,
 • podpora v samostatnosti při péči o domácnost a v nácviku běžných denních činností,
 • poskytnutí podpory uživatelů v aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní stav,
 • umožnění uživatelům setrvat co nejdéle v domácím prostředí,
 • podpora osobních zájmů uživatelů a rozvoj jejich osobnosti,
 • podpora snížení stereotypu v životě a probuzení zájmu o společenský kontakt. 


Cílová skupina služby:

Osoby od 18 let se sníženou soběstačností z důvodu:

 • chronického onemocnění
 • mentálního postižení
 • tělesného postižení
 • zdravotního postižení
 • kombinovaného postižení
 • věku – senioři

o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, prioritně občanům města Karviné, po dobu maximálně 3 měsíců, v odůvodněných případech lze dobu pobytu prodloužit.


Okruh osob, kterým neposkytujeme sociální službu:

 • pokud neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to s  ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • pokud nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
 • pokud zdravotní stav osoby, vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osobě, které byla smlouva vypovězena v době kratší než 6 měsíců před podáním nové žádosti o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy,
 • osobě, která není schopna pobytu z důvodu akutní infekční nemoci.