Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je definována v § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o pobytovou sociální službu, která je poskytována ve Středisku služeb, jež je organizační jednotkou Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace. Výše uvedená sociální služba byla pod identifikátorem č. 8746674 zaregistrována Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a to rozhodnutím ze dne 15. 10. 2015, pod č. j. MSK 124970/2015.