Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

Podpora služeb sociální prevence 2Registrační číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa 

2 Sociální začleňování a boj schudobou

Investiční priorita

2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Přehled klíčových aktivit projektu

1) Podpora vybraných sociálních služeb
2) Kontrola efektivity poskytování sociálních služeb
3) Evaluace poskytování sociálních služeb

Doba realizace projektu

1. 1. 2017 – 30. 6. 2020

V rámci realizace projektu jsou v organizaci podpořeny 2 sociální služby:
- Azylový dům pro rodiny s dětmi - identifikátor 4625034
- Terénní programy - identifikátor 8205960

Kontaktní osoby

Bc. Michaela Linhartová, tel. 596 313 839, 724 299 361, email: vedouciAD@socsluzbykarvina.cz
Bc. Veronika Bílá, Tel.: 725 217 133, e-mail: vedouciteren@socsluzbykarvina.cz


Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 342.189.473,52
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85 %) 290.861.052,49
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10 %) 34.218.947,35
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5 %) 17.109.473,68
 

Více informací: http://www.msk.cz/cz/dotace_eu/podpora-sluzeb-socialni-prevence-2-75797