Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

AZYLOVÝ DŮM

Oznámení o ukončení poskytování sociální služby

Poskytování služby azylového domu pro rodiny s dětmi bylo ke dni 31.12.2021 ukončeno.

Zájemci o tuto službu, obracejte se prosím na jiné poskytovatele:

Slezská diakonie, SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům

SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům poskytuje pobytovou sociální službu rodinám s dětmi a ženám samotným, které potřebují zázemí, pomoc a podporu při řešení jejich nepříznivé životní, sociální situace spojenou se ztrátou bydlení.

Petrovice u Karviné č. 616, 735 72

Tel.: 734 183 890

E-mail: sara@slezskadiakonie.cz

Web: https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-bez-domova/sluzby-pro-lidi-bez-domova/centrum63

 

Armáda spásy, Azylový dům pro rodiny Havířov 

Azylového domu pro rodiny je pomoci rodinám v překlenutí krizové životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Dům rodinám poskytuje ubytování a odbornou pomoc pro získání kompetencí, které vedou k životu ve vlastní domácnosti.

Dvořákova 235/21, Město, 736 01 Havířov 1

Tel.: 773 770 150

E-mail: marek.plawny@armadaspasy.cz

Web: https://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/havirov-dum-pro-matky-s-detmi/

 

Charita Český Těšín - Charitní dům pro matky v tísni v Českém Těšíně

V Charitním domě pro matky v tísni pomáháme matkám s dětmi a těhotným ženám v tíživé životní situaci. Poskytujeme ubytování s možností využití návazných služeb. Klientkám pomáháme vyřešit problematickou životní situaci, aby se naučily orientovat v náročných situacích, zvládly si uspořádat životní hodnoty. Poskytujeme klidné a bezpečné místo pro nový začátek, poradenství, pomoc a podporu sociálních pracovnic.

Adresa: Třanovského 6, Český Těšín

tel.: 558 711 704, 603 287 959

email: katerina.hajduskova@ceskytesin.charita.cz

web: https://ceskytesin.caritas.cz/jak-pomahame/rodiny-a-deti/charitni-dum-pro-matky-v-tisni-v-ceskem-tesine/

 

Slezská diakonie - HANNAH Orlová, azylový dům 

HANNAH Orlová poskytuje přechodného ubytování rodinám s dětmi a také ženám samotným, kteří nemají možnost jiného bydlení a nedokážou tuto situaci řešit vlastními silami. Podporujeme uživatele při řešení jejich životní situace, zejména při nalézání vhodného bydlení a udržení si nebo získání sociálních kompetencí. 

Sídlo: Klášterní 367, 735 11 Orlová – Město

Tel.: 731 682 235; 739 391 778; 605 292 991

e-mail: sp.adorlova@slezskadiakonie.cz ; vedouci.ad@slezskadiakonie.cz

web: https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-bez-domova/sluzby-pro-lidi-bez-domova/centrum61


nenalezena žádná položka