Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

AZYLOVÝ DŮM


Zákaz návštěv v azylovém domě! ... více informací

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od 10. 03. 2020 nařízen zákaz návštěv v azylovém domě. (středisko Azylový dům, Nám. O. Foltýna 267, Karviná-Staré Město) Jedná se o opatření vedoucí k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, a to s ohledem k aktuálnímu šíření onemocnění na území České republiky.


O azylovém domě ... více informací

Azylový dům je jedním ze středisek Sociálních služeb Karviná. Jeho posláním je poskytnutí ubytování a dalších sociálních služeb osobám cílové skupiny, které se ocitly v tíživé životní situaci spojené zejména se ztrátou bydlení.Uvedená pobytová služba sociální prevence je poskytována uživatelům na omezenou dobu (zpravidla maximálně jednoho roku) ...


Poslání a principy ... více informací

Středisko Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi je jedním ze středisek příspěvkové organizace Sociální služby Karviná. Posláním AD je kromě ubytování poskytování dalších sociálních služeb matkám s dětmi, otcům, rodinám s dětmi příp. těhotným ženám, které se ocitly v tíživé životní situaci spojené zejména se ztrátou bydlení ...


Cíle a cílové skupiny ... více informací

Obecným cílem pobytu v azylovém domě je úprava a stabilizace rodinných, sociálních, finančních poměrů uživatelů služby (rodin s dětmi) tak, aby byli schopni získat běžné bydlení.


Dokumenty ... více informací

Potřebné informační dokumenty (pravidla, rozsah a charakter poskytovaných služeb) a ceníky služeb si můžete stáhnout v této sekci ...


Kontakty ... více informací

Kontaktní údaje na pracovníky zabezpečující provoz azylového domu ...