Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Grant firmy Arcelor Mittal Ostrava

Sociální služby Karviná, p.o. obdržely v rámci zaměstnaneckého grantu firmy Arcelor Mittal Ostrava částku 19 500 Kč na pořízení mobilní přenosné vany pro imobilní uživatele služeb. Slavnostního předání , které uskutečnilo dne 13.6.2017 v Ostravě v kulturním domě K-Trio se za organizaci zúčastnila Mgr. Andrea Vavrečková. Děkujeme za poskytnutou finanční podporu.