Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Podpora SSK od města Havířov

Organizace obdržela v roce 2019 dotaci od statutárního města Havířov ve výši 5000 Kč na úhradu mzdových nákladů zaměstnance Sociálních služeb Karviná - denního stacionáře za poskytování sociální služby klientovi, který je občanem SM Havířova. Číslo smlouvy 53/OŠK/19.  Za podporu děkujeme.