Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Pořízení vozidla na přepravu imobilních osob na vozíku

Sociální služby Karviná, příspěvková organizace zajišťují v rámci okresu Karviná poskytování fakultativních služeb přepravu imobilních osob na vozíku. „Zájem o přepravu s využitím tohoto vozidla je velký, organizace ale disponuje starým často poruchovým vozidlem, které tak nemůže být využíváno dle potřeb klientů“, sdělila ředitelka organizace Mgr. Blanka Dadoková.

Sociální služby Karviná, příspěvková organizace obdržela v rámci investiční dotace reg. číslo smlouvy 00633/2020/SOC od Moravskoslezského kraje částku 200 000 Kč na realizaci projektu „Pořízení vozidla na přepravu imobilních osob na vozíku“. „V současné době probíhá příprava výběrového řízení, zpracování technických požadavků. Zároveň byla tato investiční akce podpořena Nadací OKD, a to rovněž ve výši 200 000 Kč. Celkové náklady na pořízení vozidla překračují 900 tis. Kč. Zbývající částku poskytne město Karviná“, dodala Mgr. Dadoková.

Toto velkoprostorové vozidlo v kombinaci s nájezdovou rampou umožňuje ukotvení více invalidních vozíků, na kterých osoby během jízdy sedí. Vhodné je to i pro přepravu těžkých pasažérů nebo osob na nejtěžších elektrických vozících. Nájezdová rampa se může z vozu snadno vyjmout. Nasedání do vyššího vozu usnadní nástupní schůdek. K bezpečnému převozu osob je nutné vybavit vůz systémem ukotvení invalidního vozíku do podlahy a systémem bezpečnostních pásů. Vozidlo bude používáno pro 5  sociálních služeb -  pečovatelskou službu, osobní asistenci, denní stacionář, centrum denních služeb a odlehčovací službu.