Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb

Sociální služby Karviná příspěvková organizace obdržela v rámci Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK  č. sml. 02425/2023/SOC ve vyhlášeném dotačním programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ částku 277 300 Kč na zvýšení kvality služby Denní centrum služeb. Předmětem projektu je odstranění poškozeného a nevhodného povrchu terasy. Za použití nových technologických postupů dojde k vybudování nové hydroizolace a povrchu terasy, který bude vhodný pro mobilní i imobilní klienty denního centra. Po rekonstrukci bude terasa využívána pro venkovní posezení a aktivizační činnost. Dojde ke zpřístupnění objektu všem uživatelům. Celková plánovaná výše uznatelných nákladů této investiční akce je 554 700 Kč.