Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

Podpora služeb sociální prevence 3Operační program

Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Přehled klíčových aktivit

1.     Podpora vybraných sociálních služeb

2.     Kontrola a evaluace poskytování sociálních služeb

 

Doba realizace projektu

1.1. 2020 – 30. 6. 2022

Kontaktní osoby

Bc. Michaela Linhartová, tel. 596 313 839, 724 299 361
email: michaela.linhartova@socsluzbykarvina.cz

Financování projektu

Více informací: https://www.msk.cz/cs/temata/eu/podpora-sluzeb-socialni-prevence-3-1968/