Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

Projekt: Pořízení 6 automobilů pro potřeby pečovatelské služby


 

Název projektu: Pořízení 6 automobilů pro potřeby pečovatelské služby
Registrační číslo projektu: CZ.06.04.02/00/22_030/0003015
Název výzvy: 30. výzva IROP - Sociální služby - SC 4.2 (ITI)

 

 
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti pečovatelské služby, a to prostřednictvím pořízení 6 ks elektroautomobilů, které zabezpečí kvalitní podmínky pro poskytování terénní služby ve městě.

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vybavení terénní pečovatelské služby o 6 nových elektroautomobilů, které nahradí zastaralý neekologický automobilový park (od data výroby 2010).  Nová elektrovozidla ulehčí práci terénních pracovníků/-nic, které umožňují cca 200 osobám z řad cílové klientely zvládat péči o sebe, své blízké a případně domácnost a co nejvíce přiblížit jejich ztížený stav běžnému standardu. 

V souvislosti s pořízením automobilů pro pečovatelskou službu dojde ke zlepšení mobility zaměstnanců pečovatelské služby a tím také k zintenzivnění poskytovaných služeb klientům v cílové skupině.
 
Harmonogram  realizace projektu: 1. 11. 2023 - 31. 05. 2025
Celková výše způsobilých výdajů projektu: 7 150 825,12 Kč
•    z toho příspěvek Unie: 6 078 201,35 Kč
•    vlastní zdroje příjemce: 1 072 623,77 Kč