Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

Rekonstrukce sociálního zázemí pro mobilní i imobilní klienty Odlehčovací služby

V rámci programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022 konkrétně v rámci dotačního titulu KSS 1/22 MSK č. smlouvy 02705/2022/SOC obdržela organizace dotaci ve výši 218 900 Kč na rekonstrukci sociálního zázemí pro mobilní i imobilní klienty Odlehčovací služby. V rámci realizace projektu dojde k odstranění 2 stávajících příček, jejich posunutí do prostor stávající chodby, vybudování nových příček usnadňujících vjezd na vozíku pro imobilní klienty služby splňující bezpečnostní a technické parametry a rozšíření vstupu do druhé toalety pro mobilní klienty. Jedná se tedy o kompletní rekonstrukci dvou místností za použití stavebních pouzder – umožňujících požadované otvírání, nové obklady a rekonstrukce kanalizace a hydroizolace, ale také dispoziční změnu umožňující lepší manipulaci s imobilními klienty.
 
Realizací tohoto záměru dojde ke zvýšení kvality poskytované služby. Akce bude realizována v období 12/2022-2/2023.