Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Společenský ples 2018

V pátek 2.3.2018 se konal společenský ples Sociálních služeb Karviná.

Letošního kloboukového plesu se zúčastnili klienti denního stacionáře, denního centra, rodiče, pracovníci sociálních služeb, přátelé a známí. O tom, že se ples setkává s velkým úspěchem, svědčí rostoucí počet zájemců o lístky. Mnohem více však atmosféra, která se během plesu nese celým večerem. O dobrou zábavu večera se postarala skupina Ufo.

Rádi bychom poděkovali všem sponzorům, kteří přispěli svými dary do bohaté tomboly, jeden z bodů večera, na který se klienti moc těší a je velkým zpestřením. Jmenný seznam všech sponzorů najdete na stránkách www.socsluzbykarvina.cz

Při loučení s hosty jsme zaznamenali, že se ples líbil, reakce byly velmi pozitivní. Atmosféra plesu byla bezprostřední, úsměvy na tvářích a rozzářené oči svědčily o tom, že si ples všichni užívali. Nezbývá, než říci, za rok zas…