Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Učíme se pro život

Společnost DM u příležitosti narozeninové iniciativy „SPOLEČNĚ“ přispěla příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná, středisku Denní stacionář, finanční částkou 29 063,- Kč na nákup didaktických pomůcek.

Byly zakoupeny pomůcky, které vedou k nácviku dovedností důležitých pro běžný život. Pomocí her se uživatelé učí rozpoznávat jednotlivé mimořádné události a chování při nich. Zároveň se učí bezpečnému chování, mezilidským vztahům, rozpoznávání rizik a umění rizikům předcházet.