Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

Ukončení projektu v pečovatelské a asistenční službě

V letošním roce příspěvková organizace Sociální služby Karviná realizovala projekt „Aplikace moderních technologií v terénních službách sociální péče v Karviné“, který byl podpořen z dotace Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Moravskoslezsko.

Cílem tohoto projektu je zavedení zcela moderních technologií do systému poskytování terénních sociálních služeb. Mezi ně patří pečovatelská a asistenční služba, které v Karviné využívá více než 600 klientů. V souladu s moderními trendy v Sociálních službách Karviná připravili a zrealizovali tento projekt, který usnadní práci pečovatelek i osobních asistentek, zrychlí jejich koordinaci v terénu a zejména sníží administrativu, kterou byly neúměrně zatěžovány.

Z peněz EU a vlastních prostředků Sociální služby Karviná zajistí tzv. Zaměstnanecký webový portál, kdy s pomocí chytrého telefonu mohou pečovatelky pro snadnější orientaci v ulicích města využít mapy GPS a také mají možnost přímo v domácnosti klienta elektronicky zadávat provedené úkony, které jsou okamžitě zapisovány do softwarové aplikace umístěné v centrále organizace.

Součástí projektu je rovněž zavedení Klientského webového portálu, kde má klient nebo jeho rodina možnost přes internet sledovat u své osoby provedené úkony a služby.

Pro komunikaci s handicapovaným klientem byly nakoupeny speciální počítačové programy VOICE a CLIPART, které ve své práci využije především sociální pracovník organizace. Taktéž bylo pořízeno potřebné vybavení kanceláře pečovatelek a pro manipulaci s tělesně postiženými klienty bylo zakoupeno speciální pojízdné sprchovací křeslo a zvedák do vany.