Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

Zahrada harmonie

Příspěvková organizace Sociální služby Karviná rekonstruovala zahradu  Střediska denních služeb zajišťující sociální službu Denní centrum pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením a zdravotnickou službu – Jesle. Cílem projektu bylo vytvoření bezpečné zahrady pro naše nejmenší a zároveň pro osoby se zdravotním postižením, vybudovat v zahradě interaktivní koutek vhodný pro hru dětí a odpočinek dospělých se zdravotním postižením, vytvoření harmonického prostředí pro hru a zdravý vývoj dětí a pro odpočinek, relaxaci a aktivizaci osob se zdravotním postižením. Modernizací vznikl bezpečný prostor pro soužití, odpočinek a hru. Zlepšila se funkčnost zahrady a zvýšila se její využitelnost. Kromě instalace nového vybavení zahrady, byly odstraněny dřeviny, které ohrožovaly bezpečnost uživatelů zahrady. V průběhu roku 2012 dojde k výsadbě nových dřevin, jež nahradí původní zeleň zahrady.Projekt byl částečně financován z prostředků organizace Sociální služby Karviná. Nové vybavení zahrady v podobě laviček, domečku pro děti, skluzavky a tabule a dřevěných autíček bylo zakoupeno díky finančním prostředkům společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s., která v rámci grantového programu REGIOGRANTY 2011 věnovala Sociálním službám Karviná částku ve výši 80 000,- Kč.