Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

Znalostmi k profesionalitě II

Sociální služby Karviná jsou příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Karviná a již od roku 2003 poskytují své služby občanům města. Cílem organizace je nabízet kvalitní sociální a zdravotní služby potřebným lidem a lidem v nouzi, naplňovat zásady Standardů kvality sociálních služeb, tedy zabezpečit službu odpovídající potřebám města. Pro zajištění této kvality je nezbytné zajistit rozvoj zaměstnanců a podporovat jejich vzdělávání v oboru zdravotnictví, pedagogiky a sociální péče.

„Projekt, nesoucí název „Znalostmi k profesionalitě II.“ pod projektovým číslem CZ.1.04/3.1.03/A7.00181, získal podporu ve výši 1 097 918, 02 Kč a byl realizován od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015 v Karviné. V rámci získané dotace financované z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR jsme proškolili 55 osob. Zaměstnanci byli vzděláváni v oblasti kvality sociálních služeb, sociální práce s uživateli, osobnostního rozvoje a nebyla opomenuta ani oblast manažerských dovedností vedoucích pracovníků naší organizace“ sdělila ředitelka Sociálních služeb Karviná, p.o. Mgr. Blanka Dadoková.

„Díky realizaci projektu došlo k naplnění povinného počtu hodin vzdělávání daného Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a především ke zvýšení kvality nabízených služeb, které jsou poskytovány občanům našeho města,“ potvrdila ředitelka organizace.