Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

Sociální služby Karviná zvyšují kvalitu nabízených služeb

Sociální služby Karviná /dále jen SSK/ se snaží svou kvalitní prací a profesionálním přístupem o to, aby Karviná bylo místo, kde každý bez ohledu na své zdravotní znevýhodnění nebo obtížnou životní situaci může žít důstojný a plnohodnotný život.

„V letošním roce se podařilo SSK zrealizovat několik dílčích projektů zaměřených na zvýšení kvality nabízených služeb“, potvrdila ředitelka organizace Mgr. Blanka Dadoková. Organizace obdržela z rozpočtu Moravskoslezského kraje investiční dotaci na pořízení skříňového zvedáku INTEGRALIFT pro imobilní klienty denního stacionáře a stavební úpravu toalety pro klienty tohoto zařízení na adrese V Aleji 434 v Karviné - Ráji. Zvedací zařízení splňuje nejvyšší nároky na přemísťování imobilních osob. Kvalita péče je spatřována především v míře bezpečnosti, důstojnosti, jednoduchosti, spolehlivosti, dostupnosti a pohodlí, jakou si může dopřát osoba v péči, tak osoba pečující. Namontováním systému se rozšířila nabídka aktivit prováděných během dne.

Dlouhodobě zvýšením kvality služeb se bude zabývat projekt Umět pomáhat, zn. Kvalitně, který je v organizaci realizován od 1. 9. 2016 po dobu následujících 22 měsíců z rozpočtu EU a státního rozpočtu ČR. Cílem je zvýšení kvality nabízených služeb, jichž bude dosaženo mimo jiné i realizací vzdělávacích aktivit pro pracovníky organizace. Rovněž bude vytvořeno kontaktní centrum pro neformální pečovatele, které bude poskytovat zázemí a bezplatné vzdělávací aktivity pro neformální pečovatele z řad rodinných příslušníků.

Od 1. 1. 2016 Sociální služby Karviná poskytují odlehčovací službu. Posláním služby je zajistit nezbytný odpočinek a úlevu pečujícím z důvodu vlastního onemocnění, lázeňského pobytu, lékařského vyšetření či dovolené, zbavit uživatele pocitu samoty, opuštěnosti, zbytečnosti a udržet a rozvíjet jejich sociální kontakty. Služba je pobytová, poskytovaná 24 hodin denně. Denní kapacita jsou 4 uživatelé, osoby od 18 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo kombinovaného postižení. V průběhu roku proběhla rekonstrukce dvoulůžkových pokojů, čímž došlo ke zvýšení standardu poskytované služby. Nyní jsou k dispozici 4 jednolůžkové pokoje, které splňují požadavky na bezbariérové prostředí.

Aby bylo možné poskytovat sociální služby kvalitně, je zapotřebí stabilní a silné technickoprovozní zázemí. Jednou z důležitých součástí organizace je vozový park. Automobily SSK přivážejí asistentky a pečovatelky ke klientům do jejich domovů, kde jsou prováděny úkony sociální péče. Vozidla jsou využívána také pro dovoz obědů. Seniorům a osobám se zdravotním postižením je dováženo přes 300 obědů denně a to na celém území města Karviná. Automobily jsou také využívány pro převoz klientů do středisek sociální péče SSK nebo k lékaři. 

Letošním rokem došlo k modernizaci autoprovozu nákupem dvou vozů Dacia Dokker. Nové vozy nahradily ty dosavadní, díky čemuž se snížily náklady na údržbu a zkvalitnilo se zázemí pro činnost organizace.