Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

Zvyšujeme kvalitu nabízených služeb

Organizace obdržela v roce 2018 z rozpočtu Moravskoslezského kraje investiční dotaci na pořízení  rampy pro klienty denního stacionáře na adrese V Aleji 434 v Karviné - Ráji. Projektový záměr „Zvýšení kvality služby Denní stacionář“ je zaměřen na odstranění staré poškozené nájezdové rampy. 

Tato investiční akce zvýší uživatelský komfort pro klienty Denního stacionáře, zvýší dostupnost tohoto zařízení. Zvýší bezpečnost nabízené služby, kdy v současné době těžce zdravotně postiženým klientům je umožněn vstup po staré nevyhovující rampě. Stávající stav je naprosto nevyhovující z důvodu neodpovídajícího sklonu, pohyb s vozíkem je problematický, nájezd se rozpadá a taktéž schody, na kterých je umístěna schodišťová plošina a hrozí zřícení z důvodu poškození častým používáním a vlivem povětrnostních podmínek. Realizací projektu rovněž dojde ke splnění stále rostoucích bezpečnostních požadavků.

Akce bude realizována v období od 1.4.2018 do 30.12.2018 dle smlouvy č 06987/2018/SOC.