Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

Zvyšujeme kvalitu poskytovaných služeb

Organizace obdržela v roce 2019 z rozpočtu Moravskoslezského kraje investiční dotaci na pořízení  malého nákladního výtahu pro odlehčovací službu na adrese Závodní 1667, Karviná  - Nové Město. Projektový záměr „Zvýšení kvality pobytové služby Odlehčovací služba“ je zaměřen na odstranění zcela nefunkčního starého kladkového nákladního výtahu na ruční pohon ze 70 let 20. století, dodávku a montáž nového výtahu o nosnosti 50 kg v potravinářském nerezu.  Tato akce zvýší uživatelský komfort pro klienty Odlehčovací služby. Zvýší bezpečnost nabízené sociální služby, kdy v současné době těžce zdravotně postiženým klientům je strava z důvodu nefunkčnosti stávajícího nákladního výtahu roznášena ze suterénu do 1. nadzemního podlaží zaměstnanci organizace. Realizací projektu rovněž dojde ke splnění stále rostoucích hygienických požadavků na distribuci potravin. Stávající zastaralé konstrukční řešení je nevyhovující.

Akce bude realizována v období od 1.10.2019 do 30.5.2020 dle smlouvy č. 02446/2019/SOC