Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

CHRANĚNÉ BYDLENÍ


O chráněném bydlení ... více informací

Služba je poskytována v bytech v běžné městské zástavbě, podmínky jsou co nejvíce přizpůsobeny samostatnému životu uživatelů. V činnostech, které uživatelé sami nezvládají, jim dle individuálních potřeb poskytuje podporu a pomoc asistent. Součástí komplexu služeb poskytovaných uživatelům jsou například výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při zajištění chodu domácnosti a další ...


Poslání a principy ... více informací

Posláním chráněného bydlení je umožnit dospělým lidem se zdravotním postižením, včetně mentálního, žít podle svých individuálních potřeb v bytech, umístěných v zástavbě města Karviná a vytvářet jim takové podmínky, aby mohli podle svých schopností a možností přebírat zodpovědnost za svou domácnost a svůj život. Služba Chráněné bydlení pozitivně ovlivňuje nesnadnou životní situaci našich klientů, ve které se ocitli díky jejich postižení.


Cíle a cílové skupiny ... více informací

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením, s kombinací mentálního a lehkého tělesného či smyslového postižení a osoby se sníženou schopností v základních životních dovednostech starší 18 let ...


Pravidla pro poskytování služby ... více informací

Sociální službu Chráněné bydlení poskytuje na základě § 51 zákona č. 108/2006 Sb. příspěvková organizace Sociální služby Karviná, zřízená statutárním městem Karviná k zabezpečení sociálních služeb, včetně sociálních služeb fakultativních.Poskytované služby jsou registrovány Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem sociálních věcí, podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pod identifikátorem č. 7497274 ...


Dokumenty a ceníky ... více informací

Potřebné informační dokumenty (pravidla, rozsah a charakter poskytovaných služeb) a ceníky služeb si můžete stáhnout v této sekci ...


Kontakt ... více informací

Kontaktní údaje na pracovníky zabezpečující službu Chráněného bydlení ...